Prepress

Vi udformer idéoplæg og layout, foretager opsætning – billedbehandling – ombrydning.

Kort sagt behersker vi alle grafiske kompetencer indenfor prepress, ligesom vi naturligvis kontrollerer modtagne filer fra kunderne med henblik på det rigtige grafiske output.


Alle de af os fremstillede trykfiler kan selvfølgelig – om ønsket – også leveres til skærmbrug.

​Pre-press

Arktrykkeri​

Digitaltryk​

Fædiggørelse og Forsendelse​

​Kongsvang Bogtrykkeri     |     Bjødstrupvej 4     |     8270 Højbjerg     |     Tlf.: 86140113     |     trykkeri@kongsvang.dk     ​|     prepress@kongsvang.dk